İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

– Primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Sosyal Güvenlik Kurumuna kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçlarını taksitlendirmesi/yapılandırması ve taksitlendirmenin/yapılandırmanın devam etmesi gerekmektedir.

Yasal Dayanak

– 5510 sayılı Kanun 81. Maddesi (j) bendi
– 2016/26 Sayılı Genelge

 

4/b (Esnaf, şirket ortağı) 5 PUAN PRİM TEŞVİĞİ

 


<SPEK ALT SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%34,50%5%29,5
1.015,34₺147,15₺868,19₺<SPEK ÜST SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%34,50%5%29,5
7.615,01₺1.103,62₺6.511,39₺ 

4/b (Tarım) 5 PUAN PRİM TEŞVİĞİ

 


<SPEK ALT SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%34,50%5%29,5
913,80₺132,43₺781,37₺<SPEK ÜST SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%34,50%5%29,5
6.853,51₺993,26₺5.860,25₺