1. Firmanızın ihtiyaçlarına en uygun çözümün tespitinden sonra tüm bordrolama süreciniz için uygun sistemi kuruyoruz. Personelinizin özlük işlemlerinden başlayarak tüm çalışma süreci içindeki yasal işlemlerini takip ediyoruz. Firmanıza ait tüm işyerlerinin Sosyal Sigorta bildirgelerini düzenliyoruz ve tüm yasal sorumluluğu üzerimize alarak sizi mevcut risklerden koruyoruz.2. Firma yönetiminizin ihtiyaç duyduğu tüm raporları doğru, eksiksiz ve gününde hazırlayarak, organizasyonunuzda katma değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyoruz İşe alma ve işten çıkarma süreçlerinde işveren ve çalışan menfaatleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mevcut risklere karşı hazır olmanızı sağlıyoruz.3. Tüm işe yerleştirme ve fesih süreçlerinde danışmanlık yapıyoruz. Bordrolarınızı inceleyerek, yapılması gerekenleri öneriyor ve yasal haklarınızdan tamamiyle yararlanarak maliyetinizi düşürmenizi sağlıyoruz. Gizlilikten ödün vermiyor ve çalışan ücretlerinin kesinlikle bilinmemesini sağlıyoruz.

Neden bordro dış kaynak kullanım hizmeti almalısınız? Şirketinize katacağı değerler, kazanımlar nelerdir?

<- Yasal sorumluluklarınızı devrederek, mevzuatın karmaşıklığı sonucu oluşabilecek risklerinizi bertaraf edebilirsiniz,
- Bordro hesaplamalarınız için ayrılan bütçenizde tasarruf yaratabilirsiniz,
- İş hayatının dinamik yapısı içinde sürekli olarak değişen yasal mevzuatın takibi sorumluluğunu devrederek iş yükünüzü azaltabilirsiniz,
- Ücret gizliliğini en üst düzeye taşıyabilirsiniz,
- Bordro hesaplamalarının, personel bilgilerinin, bildirimlerin, kişisel hafızadan, kurumsal hafızaya taşıyarak sürecin aynı kalitede, kesintisiz ve sorunsuz yürütülmesini sağlayabilirsiniz