10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1/1/2014 tarihinden itibaren sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı işverene ödenmektedir.

YARARLANMA ŞARTLARI:

– Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ondan az çalışanın bulunması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
– Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması,
– Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
– Sosyal Güvenlik Kurumu adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve üniteye verilmesi,
– İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular:

– Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının,
– Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının,
– Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının,
– Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının sonuna kadar yapılır.

Destek ödemelerine ilişkin başvurular:

– Birinci dönem destek ödemeleri ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,
– İkinci dönem destek ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,
– Üçüncü dönem destek ödemeleri temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,
– Dördüncü dönem destek ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda gerçekleştirilir.

Yasal Dayanak

– 6331 sayılı Kanun 7. Madde
– İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

DESTEK TUTARI (Bir Sigortalı İçin 30 Günlük)

 


<SPEK ALT SINIRINDAN>

TEHLİKELİ İŞYERLERİÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİ
41,20₺47,09₺