Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i indirim olarak karşılanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

– Kültür yatırım teşviki için 55225, kültür girişim belgesi için 25225 kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
– İşyerinin Kurumlar vergisi mükellefi olması,
– Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya kültür girişim belgesinin alınmış olması,
– İşverenin Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu ile işverenin gerçek kişilik olması halinde ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki borçları toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması, fazla olmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
– Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,

Yasal Dayanak

– 5225 sayılı Kanun 5. Madde
– 2010-109 Sayılı Genelge

 

 

YATIRIM

 


<SPEK ALT SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50(%5 + %7,75)%24,75
1.103,63₺375,23₺728,40₺<SPEK ÜST SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50(%5 + %7,75)%24,75
8.277,19₺2.814,24₺5.462,95₺ 

GİRİŞİM

 


<SPEK ALT SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50(% 5 + %3,875)%28,63
1.103,63₺261,19₺842,44₺<SPEK ÜST SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50(% 5 + %3,875)%28,63
8.277,19₺1.958,93₺6.318,26₺