Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için, prime esas kazanç üzerinden ödenecek primlerden genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar indirim olarak karşılanmaktadır. Bu teşvik 01.06.2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

– 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerin,
– Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeler ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelere 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında geçici görevle gönderilen sigortalıların Türkiye’deki sigortalılık statüsüne göre ödenecek sigorta primlerinde sigorta kolları bakımından genel sağlık sigortası primlerinin bulunması halinde, bahse konu işçilerin,
– Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerin,

çalışmak üzere yurtdışına götürüldüğü/geçici olarak gönderildiği sürelerden dolayı genel sağlık sigortası primlerinde beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

– İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
– Yapılan işin 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında üstlenilen alım ve yapım işlerinden olmaması,
– Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 06486 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
– Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
– İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
– Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
– Kayıtdışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden yararlanılamaz.

 

Türkiye – Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşması gereğince Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında genel sağlık sigortası primi hariç diğer sigorta kollarına ilişkin yükümlülükler Ülkemizde açılacak olan işyeri dosyası üzerinden yerine getirildiğinden, Libya’ya çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz.

 

Yasal Dayanak

– 5510 sayılı Kanun 81. Madde Birinci Fıkra (i) bendi
– 2013/30 Sayılı Genelge

<SPEK ALT SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%14,50%5%9,50
426,74₺147,15₺279,59₺<SPEK ÜST SINIRINDAN>

Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%14,50%5%9,50
1.280,21₺441,45₺838,76₺